TRYGHEDSVANDRING I FOLKESKOLEN

De unge er storforbrugere af det offentlige rum. TRYGHEDSVANDRING I FOLKESKOLEN, skal undersøge videre, hvordan de unge bruger rummet, men også hvordan de blvier påvirket af det, og hvordan de kan få indflydelse på, hvordan det er indrettet. Projektet følger op på resultater fra projektet med Tryghedsvandringer i Sydhavnen, maj 2011.

Projektet har allerede finansiering. Nu mangler jeg et lærerteam der vil lade mig gennemføre projektet med deres klasse


TRYGHEDSVANDRING
Forløbet er bygget op om vandringen - som er en konkret vandretur i skolens nærområde. Ruten er lagt i samråd med eleverne, og der deltager repræsentanter for kommune, boligselskaber, politi, osv. Tryghedsvandringer for skoler er afprøvet i Sverige. Læs om tryghedsvandringer generelt her på hjemmesiden (klik på fanen øverst th.)

Som udgangspunkt søger jeg både en 4. klasse og en 8. klasse til projektet.

Projektet handler grundlæggende om børn/unge i lokalmiljøet, om at forholde sig til sine livsrammer og sin indflydelse på dem. Projektet er støttet af Det Kriminalpræventive råd - og støtten kan betale min løn under projektet.

Jeg laver undervisningsplanen i dialog med klassens lærere, , som så får lejlighed til at arbejde mere individuelt med eleverne i forløbet. Efter aftale kan jeg stå for dele af undervisningen. Projektet vil altså ikke øge lærernes arbejdspres.

SKITSE
I 2-3 lektioner forbereder eleverne en rute gennem nærområdet (ca. skoledistriktet). Der er fokus på trafik, livskvalitet, fritid og tryghed. Klassen går ruten sammen med repræsentanter for kommune, boligselskaber, politi og andre med ansvar for området. Forslag og ønsker skrives ned. I et par senere lektioner defineres og formuleres klassens ønsker til lokalmiljøet, og de sendes til kommune osv.

For eleverne på mellemtrinnet bliver der særlig fokus på færden i trafikken og på legepladser. For de ældre er der fokus på hvordan de bruger det offentlige rum uden for skoletiden.

Jeg står kontakt til kommune og andre myndigheder, skaffer deltagere der har lyst til at møde de unge, og som vil og kan følge hurtigt op på de unges forslag.