Tryghedsvandring

I løbet af foråret 2011 gennemførte jeg et pilotprojet omkring en Tryghedsvandring i Kongens Enghave Bydel.

Formålet var at evaluere en svensk metode til at indrage beboere i forbedringen af deres lokale miljø, i rammerne af en vandring. Jeg indhentede erfaringer i bl.a. Malmö med den konkrete fremgangsmåde, og planlagde, gennemførte og fulgte op på vandringen.

I projektet indgik at få relevante parter til at engagere sig i vandringen, og have fokus på de unge og deres brug af kvarteret.

Projektet var støttet af Det Kriminalpræventive Råd, og blev gennemført i samarbejde med den boligsociale helhedsplan sammen om Sydhavnen". Rapport vil blive lagt ud her ca. 1.7.

Læs yderligere om projektet på arbejdsbloggen.

I efteråret 2011 gennemfører jeg et projekt, "Tryghedsvandring i Folkeskolen", ligeledes med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd.