Turisme


En stor del af mine redskaber i formidlingen har jeg udviklet som rejseleder og turistfører. Det kræver at være klar og kortfattet og etablere en føling med sit publikum. Samtidig skal arbejdet ske inden for nogle faste rammer, hvor timing spiller en stor rolle.

Som turistfører i København (uddannet RUC, 2006) formidler jeg Danmark og dets hovedstad på en klar og koncis måde, men trækker også på min dybe viden for at give mine gæster en stor oplevelse. Det kræver et professionelt håndelag at gøre det inden for de rammer som branchen betinger. De mere specialiserede ture udbyder jeg som byvandringer for primært danske grupper.

Jeg har guidet turister af mange nationaliteter til otte lande i Latinamerika, og i Skandinavien, og har stedse måttet tilegne mig viden om samfund, vaner og naturforhold. Samtidig har jeg sørget for at operere indend for de logistiske og budgetmæsige rammer for turene. Jeg ledt danskere ind på mexikanske markedspladser eller Brasilens regnskov, og introduceret spaniere, amerikanere, puertoricanere, indonesere osv. til Skandinavien. På den måde er jeg fuldbefaren guide til den vide og den virkelige verden.

Jeg udvikler og formidler mine metoder som lærer på Turistføreruddannelsen på RUC. Det er en etårig diplomuddannelse til træning af kommende turistførere. Det er hovedsaglig voksne mennesker med en varieret baggrund der søger dette studium. Mine kerneopgaver på studiet er undervisning i Danmarks historie, samfundsfag og træning i fortælleteknik.