Krydsfeltet

Et lokalhistorisk projekt på Ydre Nørrebro.

(Gennemføres med støtte fra Sekretariatet for Områdeløft i Haraldsgadekvarteret. Det er defineret som et projekt i første række rettet mod ældre).


Begivenheder i Krydsfeltet:

16.11 - studievandring ved Vibekevang, KTK-grunden og Ragnhildsgade. Jeg starter kl. 12.00 ved Ragnhildsgade/Haraldsgade.
24.11 - Op ad Tagensvej - med Titan - . Start i krydset Tagensvej/Jagtvej kl. 10.00
26.11 - LK, General Motors og Vognmændene. Start, Beboerhuset Ve3rmundsgade kl. 11.00
Primo december: Se på billedsamling.
Medio December - billedforedrag for ældre i beboelsen Fogedgården, Jagtvej.


Projektet bygger på oral historie, altså at bruge levende erindringer til at tegne et billede af kvarteret, og at skabe møder. Materialet er erindringer fra mangeårige beboere i kvarteret og tidliger arbejdere i områdets virksomheder. Fokus er på industri- og erhvervshistorie, i et område de var en af Københavns vigtigste industriområder, og også i dag har meget erhverv.
Navnet Krydsfeltet hentyder både til gadeplanen omkring Titangade/ Sigurdsgade og til den tekniske installation i telefoni, der bringer mennesker i kontakt med hinanden.

I projektet Krydsfeltet har jeg fundetfrem til en række informanter, der gladeligt deler af deres viden. Det gælder dagligdags minder om at få is på Kadara Isfabrikken på Tagensvej. Hvilken rute tyskerne marcherede ind under besættelsen på når der var vagtskife på anti-luftstillingen i Aldersrogade. Barakkerne ved Ranghildsgade, som måske er det samme som Knivstikkerbyen. Eller cigarhandleren der havde nebengeschäft i 50'erne med at sælge trækasserne fra General Motors samlefabrikken i Aldersrogade. De kunne anvendes af folk der skulle bygge kolonihavehuse.

På billedet ses nogle af mine informanter efter en researchtur.

Turene vil være med deltagelse af ældre af både dansk og indvandrerbaggrund, hvor jeg lægger rute, og sætter udvalgte informanter til at fortælle undervejs. Turene vil være afstemt efter deltagerens alder og førlighed og vil blive afsluttet med kaffebord ol. Det kan lede til at der knyttes kontakter af mange slags. Til mindst en af turene hyres / lånes en minibus til dårligt gående.

Mulige opfølgende projekter: Projektet er i første omgang rettet mod ældre, både som informanter og deltagere. Stoffet kan sagtens formidles overfor andre grupper. Derfor er der tænkt en række opfølgende projekter, hvor jeg vil søge separat finansiering.
• Folder om området til skoler, bibliotekter, lokale virksomheder
• Hjemmeside over områdets historie, med filmning af historier fra informanterne, og arkivbilleder af kvarteret. Det skal være i en form så det også bruges af ældre uden de store IT-færdigheder. Videooptagelse af informanter kan også bruges i en traditionel dokumentarform.
• Skiltning af historiske bygninger, og kodning til at bruges på gennem Smartphones. Her kan filmede vidnesbyrd også indgå. Det skal lokke andre Københavnere ind i området.
• Opbyggelse af undervisningsmateriale til Folkeskole og Gymnasium, særligt i fagene historie og geografi. Her kan man bruge møder mellem elever og informanter, hvor ældre videregiver deres historiske erfaring.
• Oplysninger overfor lokale virksomheder, institutioner, og over for ejendomsmæglere om at fokusere kvarterets historie og egenart, samt udvikle det som et område det er attraktivt at placere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.